dot dot


รายการตัวอย่าง
sme-bank
ก่อร่างสร้างอาชีพ
ตลาดนัดเถ้าแก่
อำลาเถ้าแก่


Thailand SMEs Expo 2010

 

        มหกรรมแสดงสินค้าและสัมมนาวิชาการเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (สสว.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ ช่องเถ้าแก่ (Enterperneur Channel)ทำหน้าที่ถ่ายสอดสดพิธีเปิดงานและบันทึกเทปงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งมีพิธีกรจากทางสถานีรับหน้าที่ในการดำเนินรายการในหลายๆหัวข้อสัมมนา ซึ่งสามารถรับชมบรรยากาศสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจได้ จากรายการ B-School ของทางสถานีช่องเถ้าแก่ (Enterperneur Channel) หรือรับชมผ่านทาง WWW.TAOKAETV.COM

 

 

28 มกราคม 2535

ห้อง เวลา หัวข้อ
วิทยากร
วันที่ออกอากาศ
ห้องPlenary Hall 2  
09.00-10.00 น.
 
10.00-10.30 น
 
 
13.45-17.00น.
-   พิธีเปิดงาน
    และการกล่าวปาฐกถาพิเศษ
   โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี
-    การลงนามบันทึกความตกลง
   ระหว่าง สสว.กับหน่วยงานพันธมิตร
-   ปาฐกถาพิเศษ
    โดยคุณอภิรักษ์ โกษโยธิน
-    การเสวนา
1.   ธุรกิจไทย เจออะไรในปีเสือ
      โดย  ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
      ผอ.ศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจ
      ม.หอการค้าไทย
2.   เชื่อมโยงSMEsไทยไปสู่ประชาคม 
      อาเซียน
      โดย ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
       ผู้แทนการค้าไทย
3.    ธุรกิจยั่งยืนพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
       โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์
       มาร์เกตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ถ่ายทอดสด
- ทางสถานีโทรทัศน์ผ่าน
 ดาวเทียมช่องเถ้าแก่
- ทางเว็บไซด์
- ทางเว็บลิงค์
 
คุณอภิรักษ์ โกษโยธิน
เวลา 19.00-20.00น.
วันที่ 4 กพ 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00น.
 
รายการ เซียนกลยุทธ์
วันที่ 30 ม.ค. 2553
เวลา 20.00-21.00 น.
วันที่ 6 ก.พ. 2553
เวลา 20.00-21.00 น.
 
 
เทปบันทึกภาพรายการ B-school

 

29 มกราคม 2535

ห้อง / เวลา / หัวข้อ
วิทยากร
วันที่ออกอากาศ
ห้อง     : MEETING ROOM II
เวลา     : 15.00-17.00น.
หัวข้อ  : AEC Prompt
ภาคการบริการ                
- ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

-คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกลวัลรองประธานคระกรรมการกฎระเบียนการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- มล.ชาญโชติ ชมพูนุท รอง ประธาน อนุกรรมการ ภาคบริการ สภาหอการค้า   แห่งประเทศไทย
 รายการ B-school
เวลา 19.00-20.00น.
ตอนที่1 : 23 ก.พ 2553
ตอนที่2 :   5 มี.ค 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00 น.

 

  30 มกราคม 2535

 ห้อง / เวลา / หัวข้อ
วิทยากร
วันที่ออกอากาศ
ห้อง     : MEETING ROOM I
เวลา     : 13.00-15.00น.
หัวข้อ  : Digit Marketing
             ตลาดใหม่ในปลายนิ้ว            
-   คุณปฐม อินทโรดม
    ผจก. ทั่วไป บมจ. ARIP
 
-   ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์         
   นักวิชาการด้านอีคอมเมิร์ซ
     ม.ขอนแก่น  
 
-      คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
    ประธานบริหาร  
    บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด
 รายการ B-school
เวลา 19.00-20.00น.
ตอนที่1 :     7 มี.ค 2553
ตอนที่2 :   14 มี.ค 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00 น.
 
ห้อง     : MEETING ROOM II
เวลา     : 15.00-17.00น.
หัวข้อ  : AEC Prompt
             ภาคการผลิต              
-   คุณบัณฑูร วงศ์สีลโชติ  
   รองประธานคณะกรรมการ
    กฏระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ 
    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
 รายการ B-school
เวลา 19.00-20.00น.
ตอนที่1 :   12 มี.ค 2553
ตอนที่2 :   19 มี.ค 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00 น.
ห้อง    : MEETING ROOM III
เวลา     : 13.00-17.00น.
หัวข้อ  : สินค้า lifestyle
               ขายได้ขายดี        
-   คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี
    ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เพลย์ สบาย 
    และกรรมการ อี –คอมเมิรซซ์
-    คุณอัศวิน ไขรัศมี
     ประธานบริหาร  
     บริษัทออกแบบไร่นา ประเทศไทย จำกัด
-       คุณสมสิทธ์ เอกดวงอนงค์
     CEO  บริษัท คิวบิค พอยท์ จำกัด
 รายการ B-school
เวลา 19.00-20.00น.
ตอนที่1 :   21 มี.ค 2553
ตอนที่2 :   28 มี.ค 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00 น.

 

 31 มกราคม 2535

 ห้อง / เวลา / หัวข้อ
วิทยากร
 วันที่ออกอากาศ
 
ห้อง    : MEETING ROOM III
 
เวลา     : 13.00-17.00น.

หัวข้อ
 : SMALL & SMART
            
SME ด้วย IT           

-  คุณพีรเวท กิจบูรณะ
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 
-    คุณสิทธิพรสุวรรณสุต
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ปทุมดีไซน์
ดีเวลลอปจำกัด
 
รายการ I-INNOVATION
เวลา 08.00-09.00 น.
วันเสาร์ที่    6  มี.ค 2553
ออกอากาศซ้ำวันรุ่งขึ้น
เวลา 15.00-16.00 น.
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถานที่ติดต่อสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องเถ้าแก่ เลขที่ 49/1 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม พระนคร กทม. 10200 ฝ่ายผลิตรายการ Tel : 02-629-5412 ฝ่ายการตลาด Tel : 02-629-4246 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ Tel : 084-460-9009 www.taokaetv.com